Obezita je nemoc! Projevuje se nadměrným ukládáním tuku.

5. září 2022

Obezita je nemoc, nelze ji považovat za pouhou rozměrovou odchylku jednotlivce od průměru nebo od tabulkových norem. Obezita se projevuje nadměrným ukládáním tuku, které doprovází nebo způsobuje plíživá chronická onemocnění zkracující život a snižující jeho kvalitu. Diagnózu obezity dokáže pouhým pohledem i z dálky stanovit každý laik, ale dále to už tak jednoduché není. Posuďte sami.

Doposud se nepodařilo objevit žádnou konkrétní příčinu globální epidemie obezity – pandemie. Navíc v dlouhodobém horizontu selhává veškerá konzervativní léčba vycházející z prosté kalkulace příjmu a výdeje energie. Ukazuje se, že vzestup váhy nemusí být důsledkem přejídání, pasivity nebo pozitivní energetické bilance, ale primární jsou spíše různé patofyziologické změny na celulární a subcelulární úrovni, které se až sekundárně odráží v pozitivně vychýlené kalorické bilanci organizmu. Hypotéza o kvalitativní „biologické“ poruše v autoregulaci metabolizmu staví otylé spíše do pozice postižených než provinilců, žroutů a lenochů.

Po celá desetiletí se podle údajů WHO nepodařilo zastavit epidemicky rostoucí výskyt obezity v žádné zemi na světě. Obezita je vysoce rezistentní vůči prevenci i vůči dietologickým a režimovým terapeutickým intervencím. Pravděpodobně proto, že nepostihují prapříčinu problému. Složité problémy obvykle nemají jednoduchá řešení, a to platí i pro obezitu. Kdyby byla její léčba jednoduchá, nebyl by zde žádný prostor pro operační zákroky.

Obezita je úzce svázaná s chronickým zánětem, cukrovkou a s metabolickým syndromem. Ty promptně reagují na bariatrickou operaci zasahující do neuroendokrinní signalizace, a to nezávisle na poklesu váhy. V souvislosti s obezitou se popisuje heterogenní komplex přidružených onemocnění pod označením ABCD (adipositas based chronic disease), které lze metabolicky účinnou bariatrickou operací příznivě ovlivnit až vyléčit.

Dlouhodobý vzestup energetického příjmu a pokles energetického výdeje lze chápat jako vnější manifestaci určité poruchy ve vnitřním systému autoregulace hospodaření s energií, ne jako primární příčinu obezity.

Autor: MUDr. Michal Čierny, CSc., Bariatrická ambulance – Nemocnice Břeclav

zpět