Bariatrie

Základní informace

Stránky „Za lehčí život“ mají pomoci lidem s obezitou zlepšit orientaci v moderních metodách snižování hmotnosti. Máte už za sebou opakované redukční pokusy s opětovným návratem hmotnosti k původní váze? Máte už pocit, že jste vyzkoušeli vše? Zkuste pročíst naše stránky a zkontaktovat odborníky z našich center, kde je poskytována komplexní péče včetně metabolicko-bariatrických operací.

Metabolicko-bariatrické operace jsou nadějí nejen pro lidi s vysokou hmotností, ale také pro ty, kteří mají navíc diagnostikovanou i cukrovku. Samotná operace ovlivňuje nejen pokles hmotnosti, ale také výrazně zlepšuje cukrovku a v mnoha případech podporuje její úplné vymizení. Nevzdávejte to a čtěte dále. Nejste v tom sami!

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Lékař – obezitolog, endokrinolog, tělovýchovný lékař
Vysokoškolský pedagog

Obezita je chronické onemocnění, které s sebou přináší řadu nemocí a komplikací, které zkracují život. V České republice je 23-25 % dospělé populace s obezitou a toto číslo za posledních 20 let velice narostlo. S obezitou jsou spojena rizika jako cukrovka 2. typu, kardiovaskulární onemocnění (infarkty, mozkové příhody), nádorová onemocnění, ale například i neplodnost a řada dalších.

Obezita tedy není riziková pouze svými kilogramy, ale především díky přítomnosti těchto přidružených onemocnění. Za obezitu si můžeme sami jen částečně. Nepochybně velký vliv mají vrozené dispozice a geny. Mnoho let bylo výhodné mít úsporné geny. To umožňovalo přežít hladomory a války. V období hojnosti si pak tito jedinci v tukové tkáni připravili dostatečné zásoby na horší časy. A proto jsou bariatrické operace často tak úspěšné. Takto vybaveným jedincům, kteří v období hojnosti (rozuměj v současné době) dokázali nashromáždit mnoho energie, která se projevuje obezitou, vytvoří vcelku přirozené prostředí „hladomoru“, ale bez základního doprovodného příznaku – hladu.

Typy zákroků

Pro obézní pacienty s BMI již nad 30, kteří mají problémy zhubnout, může být řešením metabolicko-bariatrická operace. Ta spočívá v inovativních chirurgických výkonech zaměřených na zmenšení objemu žaludku či na omezení vstřebávání živin. Vhodnou terapii určí po konzultaci lékař.

Sleeve resekce žaludku

Tubulizace žaludku (Sleeve Gastrectomy – SG)

Odstranění přibližně 80 % žaludku s ponecháním úzké trubice na straně malé křiviny žaludku. Významně se omezí množství přijímané potravy. Žaludek se rychle naplní a tím se dosahuje rychle i pocitu sytosti. Spolu s resekcí žaludku se odstraní i část žaludečních buněk, které jsou zodpovědné za pocit hladu. Funkce stávající části žaludku ovšem zůstávají bez omezení.

Návrh bez názvu

Gastrický bypass s jednou anastomozou

One Anastomosis Gastric Bypass - OAGB nebo Omega loop

Odstranění přibližně 80 % žaludku s ponecháním úzké trubice na straně malé křiviny žaludku. Významně se omezí množství přijímané potravy. Žaludek se rychle naplní a tím se dosahuje rychle i pocitu sytosti. Spolu s resekcí žaludku se odstraní i část žaludečních buněk, které jsou zodpovědné za pocit hladu. Funkce stávající části žaludku ovšem zůstávají bez omezení.

Gastrický bypass

Roux-Y gastric bypass - RYGB

Vytvoření malého žaludečního rezervoáru z horní části žaludku, na který se napojí klička tenkého střeva. Potrava tak neprochází dále celým žaludkem a dvanáctníkem, ale dostává se rychle do tenkého střeva. Tím se částečně omezí množství přijaté potravy a sníží se využití živin z jídla. Druhá část tenké kličky se pak napojí na kličku, kterou prochází potrava ze žaludku.

Biliopankreatická diverze

BPD

Zmenšení žaludku podobně jako u sleeve resekce a napojení zbylého žaludku na kličku tenkého střeva. Druhá část tenkého střeva se pak napojí na tenkou kličku blízko přechodu tenkého střeva do tlustého. Díky tomu dochází k výraznému omezení vstřebávání tuků. Po zákroku je nutné trvale užívat ionty a vitamíny, operace totiž významně snižuje jejich přirozené vstřebávání. Zákrok lze provést i s připojením tenkého střeva na dvanáctník. Zachová se tak přirozená funkce zmenšeného žaludku.

SADIS

Single Anastomosis Duodeno - Ileal Switch

Kombinace Sleeve resekce a MGB/OAGB s tím rozdílem, že jediná anastomóza není mezi žaludkem a tenkým střevem, ale mezi duodenem a tenkým střevem. Od BPD se to odlišuje, protože při BPD je jako při RYGB střevo rozděleno na dvě části, na alimentární a biliopankreatickou kličku. U SADIS ani u MGB / OAGB není žádná alimentární klička – tím jsou si tyto konstrukce podobné.

Bandáž žaludku

Jedna z operací prováděných v rámci chirurgické léčby obezity. Při zákroku se nasazuje na horní část žaludku pevný nebo nastavitelný kroužek. Tato operace se v minulosti rychle rozšířila po celém světě, postupně počet zákroků klesal kvůli následným komplikacím a slabšímu účinku. V současné době se považuje tento typ výkonu za překonaný.

Vysvětlení pojmů

BMI

index tělesné hmotnosti. Ukazatel, kterým se hodnotí tělesná hmotnost. Hodnota BMI určuje, zda má hodnocená osoba podváhu, normální hmotnost, nadváhu nebo obezitu. Vypočítává se ze dvou údajů, tělesné výšky a hmotnosti

Bypass žaludku

operace, která se využívá při chirurgické léčbě obezity. Dochází při ní ke zmenšení žaludku a jeho napojení na tenké střevo. Jedná se o jednu z nejúčinnějších metod. Existují různé způsoby provedení žaludečního bypassu

Kognitivně behaviorální terapie (KBT)

Psychoterapeutický postup, který vychází z předpokladu, že rozpoznání a pochopení nezdravých představ a návyků povede k jejich aktivní úpravě ze strany pacienta. Jinými slovy, že změnou chování je možné zlepšit psychické problémy a změnit myšlení. Využívá se například při depresi a úzkosti.

Konzervativní léčba obezity

způsoby léčby obezity, mezi které patří úprava životosprávy, dodržování diety, pravidelné pohybové aktivity a psychologické poradenství.

 

Laparoskopie

zákrok, při kterém se přes několik malých řezů zavádí do břicha přístroj se světlem a kamerou určený k vyšetření dutiny břišní nebo k operaci. Břicho se při laparoskopii nemusí otevírat klasickým dlouhým řezem, proto je zotavení po laparoskopických břišních operacích rychlejší.

Metabolismus

látková přeměna. Označuje všechny fyzikální a chemické děje v organismu, díky kterým získává tělo energii a látky nutné pro fungování.

Plikace žaludku

operace prováděná v rámci chirurgické léčby obezity, při které se zmenšuje objem žaludku. Považuje se za zkušební metodu a v současné době se o ní shromažďuje co nejvíce poznatků.

Restrikční bariatrická operace

souhrnné označení pro operace žaludku v rámci chirurgické léčby obezity, které vedou k omezení příjmu potravy.

Tubulizace žaludku (sleeve gastrektomie)

typ operace v rámci chirurgické léčby obezity. Odstraňuje se při ní velká část žaludku a omezuje se tím jeho kapacita. Jiné názvy pro tuto operaci jsou sleeve resekce a sleeve gastrektomie.