Odborné články

Bariatrie

Která bariatrická operace je ta nejlepší?

S podobnou otázkou se obézní pacienti často obrací na bariatrického chirurga, a to někdy už při první konzultaci.  Správnou odpovědí může být, že “nejlepší operace je žádná operace”. Ideální by bylo, kdyby organismus dobře fungoval bez operačních zásahů. Pokud by byla jedna operace ta nejlepší, pak by také nejspíš neexistoval tak široký sortiment bariatrických zákroků.

Obezita je nemoc! Projevuje se nadměrným ukládáním tuku.

Obezita je nemoc, nelze ji považovat za pouhou rozměrovou odchylku jednotlivce od průměru nebo od tabulkových norem. Obezita se projevuje nadměrným ukládáním tuku, které doprovází nebo způsobuje plíživá chronická onemocnění zkracující život a snižující jeho kvalitu. Diagnózu obezity dokáže pouhým pohledem i z dálky stanovit každý laik, ale dále to už tak jednoduché není. Posuďte sami

Jak bariatrická / metabolická chirurgie ovlivňuje COVID-19?

Obezita významně zhoršuje průběh onemocnění COVID-19. Již v roce 2020, v první vlně epidemie, měli obézní v USA s BMI nad 30 těžší průběh COVID-19., Onemocnění častěji vedlo k úmrtí a více než dvakrát častěji vyžadoval stav obézních hospitalizaci. Podle novějších údajů z roku 2021 z Velké Británie byla hospitalizace nutná až 5x častěji u obézních pacientů se ztučněním jater – steatózou.

O kolik let může bariatrická operace prodloužit život obézním?

Navzdory vědecky prokázaným příznivým účinkům bariatrické chirurgie pouze malý zlomek vhodných pacientů podstoupí operační léčbu pro předsudky vůči obézním, kteří jsou obviňování ze selhání a nedodržování doporučení. Zdá se, že těm, kteří obezitu léčí, validní data chybí.

Úvodní slovo k chirurgické léčbě obezit

Existuje mnoho důvodů, pro které by se měli obézní, diabetici a jejich lékaři více zajímat o metabolickou a bariatrickou chirurgii.