Odborné články

diabetologicka doporuceni k lecbe obezity

Jaká jsou nová diabetologická doporučení k léčbě obezity?

11. leden 2023

Publikace “Diabetes Care” každým rokem zveřejňuje „Standards of Medical Care in Diabetes”, kde prestižní Americká Diabetologická Asociace (ADA) formuluje aktualizovaná doporučení pro klinickou praxi, a to na základě čerstvých vědeckých důkazů a publikovaných studií. Doporučení ADA jsou celosvětově renomovaná a odvíjí se od nich pak obvykle i národní směrnice a lokální klinická praxe v západní civilizaci. Jaký je nejaktuálnější postoj ADA k léčbě obezity a k metabolické a bariatrické chirurgii?

Measuring of fat

Pro koho je vhodná bariatrická operace?

1. prosinec 2022

Je zajímavé, že ve světě podstupuje bariatrickou operaci pouze minimum pacientů (1–2 %), kteří splňují schválená kritéria pro tento zákrok. Téměř 99 % pacientů tuto léčbu nedostane, přestože se jedná o nejúčinnější způsob řešení obezity.

obezita a cukrovka

Operací proti obezitě a cukrovce?

2. listopad 2022

Na chirurgickou léčbu se obvykle obracíme až v nejvyšší nouzi,“ až když to ”bez operace opravdu nejde”. V principu jsme schopni lépe akceptovat invazivní zákroky tehdy, když utrpíme poranění, je potřebné odstranit kameny či nádor anebo když je nutné nahradit bolestivý kloub či spravit například kýlu. Ale obezita a cukrovka 2. typu jsou vesměs nebolestivé a velice běžné stavy, na které si postupně zvykají, jak samotní postižení, tak i jejich okolí. Proč tedy operace?

Bariatrie

Která bariatrická operace je ta nejlepší?

5. říjen 2022

S podobnou otázkou se obézní pacienti často obrací na bariatrického chirurga, a to někdy už při první konzultaci.  Správnou odpovědí může být, že “nejlepší operace je žádná operace”. Ideální by bylo, kdyby organismus dobře fungoval bez operačních zásahů. Pokud by byla jedna operace ta nejlepší, pak by také nejspíš neexistoval tak široký sortiment bariatrických zákroků.

Obezita je nemoc! Projevuje se nadměrným ukládáním tuku.

5. září 2022

Obezita je nemoc, nelze ji považovat za pouhou rozměrovou odchylku jednotlivce od průměru nebo od tabulkových norem. Obezita se projevuje nadměrným ukládáním tuku, které doprovází nebo způsobuje plíživá chronická onemocnění zkracující život a snižující jeho kvalitu. Diagnózu obezity dokáže pouhým pohledem i z dálky stanovit každý laik, ale dále to už tak jednoduché není. Posuďte sami.

Jak bariatrická / metabolická chirurgie ovlivňuje COVID-19?

15. srpen 2022

Obezita významně zhoršuje průběh onemocnění COVID-19. Již v roce 2020, v první vlně epidemie, měli obézní v USA s BMI nad 30 těžší průběh COVID-19. Onemocnění častěji vedlo k úmrtí a více než dvakrát častěji vyžadoval stav obézních hospitalizaci. Podle novějších údajů z roku 2021 z Velké Británie byla hospitalizace nutná až 5x častěji u obézních pacientů se ztučněním jater – steatózou.

O kolik let může bariatrická operace prodloužit život obézním?

15. červenec 2022

Navzdory vědecky prokázaným příznivým účinkům bariatrické chirurgie pouze malý zlomek vhodných pacientů podstoupí operační léčbu pro předsudky vůči obézním, kteří jsou obviňování ze selhání a nedodržování doporučení. Zdá se, že těm, kteří obezitu léčí, validní data chybí.

co je to bariatrie

Co je to bariatrie?

1. červen 2022

Název vychází z řečtiny (baros – těžký, iatros – léčitel). Jedná se o nitrobřišní operace na trávicím traktu, které jsou u závažně obézních indikované ze zdravotních důvodů, na rozdíl od liposukce, tj. kosmetického odsátí podkožního tuku.

Úvodní slovo k chirurgické léčbě obezity

10. květen 2022

Existuje mnoho důvodů, pro které by se měli obézní, diabetici a jejich lékaři více zajímat o metabolickou a bariatrickou chirurgii.