obezita a cukrovka

Operací proti obezitě a cukrovce?

2. listopad 2022

Na chirurgickou léčbu se obvykle obracíme až v nejvyšší nouzi,“ až když to ”bez operace opravdu nejde”. V principu jsme schopni lépe akceptovat invazivní zákroky tehdy, když utrpíme poranění, je potřebné odstranit kameny či nádor anebo když je nutné nahradit bolestivý kloub či spravit například kýlu. Ale obezita a cukrovka 2. typu jsou vesměs nebolestivé a velice běžné stavy, na které si postupně zvykají, jak samotní postižení, tak i jejich okolí. Proč tedy operace?

V dnešní době zažíváme globální pandemii výskytu obezity a současně dlouhodobé selhávání konzervativní (klasické) léčby. Přes veškerou snahu se již po několik desetiletí výskyt obezity klasickými metodami snížit nedaří.

Bohužel, nadváha a obezita výrazně přispívají ke vzniku četných onemocnění, jako je například diabetes mellitus, tedy cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, steatóza (ztučnění) jater, zvýšená hladina kyseliny močové, cholesterolu a další chronické metabolické poruchy. Otylá populace je nemocnější, riziko vzniku mozkové mrtvice, infarktu srdce, selhání ledvin, amputací končetin a ztráty zraku je u obézních několikanásobně vyšší. A to se dá ovlivnit!

Dalším důvodem pro operační léčbu obezity je, že nemocem spojeným s obezitou lze velkou měrou předcházet nebo je vyléčit. Jejich léčba je však náročná a pokud se nespojí s řešením obezity, výsledky bývají neuspokojivé. Často se pak tradují mýty, že se jedná o nemoci celoživotní a nevyléčitelné, s použitím chirurgických zákroků při léčbě obezity však lze běžně nevyléčitelná onemocnění vyřešit a vyvrátit fámy o nevyléčitelnosti, například u cukrovky 2. typu.

Účinné řešení obezity a s tím i řady s ní spojených nemocí je navíc výhodnější i ekonomicky. Jednoduše řečeno, pokud se využijí nejefektivnější léčebné postupy, celá léčba vyjde levněji a zbude více peněz pro další potřebné pacienty.

Pádným argumentem při zvažování bariatrické operace jsou i nové poznatky o fungování lidského těla. Příjem a výdej energie je složitě regulován mezi mozkem, střevem a střevním ekosystémem (mikrobiotou) a ovlivnění probíhá oběma směry. Postupně se odhaluje, že mikrobiota (střevní ekosystém) má vliv na řadu onemocnění včetně psychiatrických a autoimunitních i na regulaci příjmu potravy. Proto je psychologické i dietologické poradenství zacíleno na mozek, zatímco bariatrické operace jsou zaměřeny na žaludek a střeva. Mění trávicí trakt a spolu s tím nervovými a hormonálními drahami vysílají signály příznivě stimulující mozek i celý organismus. Ovlivňují preferenci zdravější diety, upravují složení střevního bakteriálního osídlení a vedou k řešení mnoha metabolických poruch. Nejspíše proto je efekt operační léčby výrazně vyšší než dosavadní běžné postupy.

Obezitu nelze chápat jako pouhý důsledek nezřízeného způsobu života, slabé vůle, žravosti a lenosti, i když by to tak z počítání kalorií při běžné léčbě mohlo vypadat. Vedle správné životosprávy a dostatku pohybu se na vzniku obezity podílí i faktory jednotlivcem neovlivnitelné, poruchy v oblasti látkové výměny a v hospodaření s energií.   

Bariatrické operace a doložení jejich účinnosti při léčbě cukrovky nejsou žádnou novinkou. V historii došlo během více než 50 let k odlišení úspěšných bariatrických zákroků od těch, které selhaly nebo byly spjaty s komplikacemi. Skvělý efekt bypassových operací proti cukrovce u dospělých byl doložen již před více než 25 lety. Dnes už se ví, že bariatrické operace jsou nejefektivnějším způsobem léčby těžké obezity a hlavně, že metabolická chirurgie je bezkonkurenčně nejúčinnější léčbou diabetu. Díky zákroku tak lze obézním prodloužit aktivní život i minimalizovat rizika spojená s diabetem.

Není důvod k obavám! V současnosti už nelze pochybovat o bezpečnosti bariatrických zákroků. Provádí se laparoskopicky a s minimálním rizikem. Operace je nejefektivnějším řešením obezity a je vhodná, i když se jedná “jen o nebolestivé, běžné a chronické” postižení. Základním předpokladem k zákroku je kromě adekvátního BMI také vůle pacienta “zatočit” s obezitou a zlepšit si zdravotní vyhlídky do budoucna. Odkládání operace jako “toho posledního řešení” prohlubuje nezvratné metabolické poruchy a snižuje efekt operace. Je proto vhodné ptát se na možnosti svého praktika, internisty, diabetologa, zjišťovat si další informace a hledat zkušeného chirurga, který se věnuje bariatrii. Zdraví máme každý ve svých rukou!

Autor: MUDr. Michal Čierny, CSc., Bariatrická ambulance – Nemocnice Břeclav 

zpět