Obezita a její rizika

Základní informace

 

Obezita je považována za jedno z nejzávažnějších chronických onemocnění současnosti. Představuje zvláštní kategorii obezity III. stupně s vysokou morbiditou (nemocností) i mortalitou (úmrtností). Za extrémně obézního je považován člověk, jehož BMI (Body Mass Index, tedy index tělesné hmotnosti), je více než 40. Nebezpečná je však také střední obezita (obezita II. stupně) s BMI nad 35, pokud ji doprovází komplikace, jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak nebo onemocnění kloubů a páteře.

Od roku 1980 se výskyt obezity ve většině evropských zemí ztrojnásobil. Statistiky nasvědčují tomu, že do roku 2030 bude obézních více než 50 % Evropanů. Ročně přitom na světě zemřou téměř 3 miliony lidí v důsledku extrémní obezity.

V České republice je podle nejnovějších údajů obezitou ohroženo 22 % populace. Z větší části se jedná o muže, kteří zpravidla konzumují méně ovoce a zeleniny než ženy. Průměrná hodnota indexu tělesné hmotnosti obyvatel České republiky v roce 2017 dosáhla 25,2, což je těsně nad horní hranicí normální váhy zdravého člověka. Mírnou nadváhou trpí 47 % mužů a 33 % žen. Obezita se týká bezmála 28 % dospělé populace.

Obezita v číslech

Výskyt obezity roste ve všech zemích, od 80. let se počet obézních lidí ztrojnásobil.

Globálně trpí obezitou 650 milionů dospělých.

V současné době je v české populaci cca 66 % lidí
nadváhou a obezitou.

Podíl obézních dětí se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) za posledních 20 let ztrojnásobil.

Obezita přispívá k 75 % případů vzniku cukrovky
2. typu, k 50 % případů diagnózy vysokého krevního tlaku a k 33 % případů ischemických chorob srdce a mrtvice.

Obezita 3. stupně (BMI 40 a více) zkracuje průměrnou očekávanou délku života o 9 let u žen a o 12 let u mužů.

Cukrovka zvyšuje 2x4x riziko cévní mozkové příhody, 5x pak zvyšuje riziko infarktu a srdečního selhání.

Obezita ohrožuje 23 – 25 % Čechů.

Nadváhou trpělo v roce 2020 38 % obyvatelstva.

Zdravotní rizika

Diabetes
mellitus 2. typu

Vysoký krevní tlak

Infarkt

Mrtvice

Nádory

Poruchy
pohybového aparátu

Možnosti léčby obezity

Obezita je onemocnění, které je třeba řešit komplexně. Nestačí jen dieta nebo pohybová aktivita, nepomůžou ani samotné léky či bariatrická chirurgie. Postupy se musí kombinovat a zejména v případě přidružených onemocnění poradí pacientům se správným individuálním postupem pouze lékař (obezitolog).

Dieta

Redukční dieta je základem všech úspěšných hubnoucích programů. Pokud je vhodně nastavena (tedy ne příliš přísná) a zároveň respektuje chuťové preference či nepravidelnou pracovní dobu, nemusí být strašákem. V případě, že má pacient diagnostikované další doprovodné onemocnění jako je např. cukrovka, intolerance vybraných složek nebo onemocnění ledvin, měl by se vždy obrátit na nutričního terapeuta.

Pohybová aktivita

Pohybová aktivita je nedílnou součástí jakéhokoli redukčního režimu, který má vést ke zlepšení prognózy. Pro kvalitu života je důležitá kondice a zachovaná schopnost pohybové aktivity. Při výdeji energie je třeba myslet i na složení stravy, které by mělo být bohaté na bílkoviny.

Protože je s obezitou spojena řada problémů s pohybovým aparátem, je vhodné se o správném složení vašich aktivit poradit s vaším lékařem nebo fyzioterapeutem.

Psychoterapie

Součástí léčby bariatrických pacientů je i návštěva u psychologa. Dobrá příprava na změnu v životě po operaci, ale i výběr metody léčby na základě psychologické diagnostiky významně vylepšuje dlouhodobou prognózu pacienta.

Farmakoterapie

Léky na obezitu, tzv. antiobezitika, jsou nesmírně důležité zvláště u pacientů
s obezitou vyšších stupňů. Aktuálně máme na trhu několik možností těchto léků a o jejich užívání je vhodné se poradit s lékařem. Mají význam i u pacientů, kteří plánují bariatrickou operaci. S využitím moderních léků je pokles hmotnosti před operací mnohem vyšší než bez nich a současně se zlepšuje dlouhodobá prognóza a snižují možné komplikace operačního výkonu.

Bariatrické operace

Bariatrické operace prošly v posledních 40 letech velkým vývojem. Bez nich si dnes neumíme představit úspěšnou léčbu pacientů s obezitou vyšších stupňů. O různých variantách těchto operací a přípravě na ně se můžete informovat v dalších sekcích těchto internetových stránek.