Nejčastější dotazy

Jsou bariatrické zákroky hrazené z veřejného pojištění?

Chirurgická léčba obezity je léčebnou metodou jen u vysokého stupně obezity, kde zcela selhaly všechny dosavadní způsoby konzervativní léčby a komplikace spojené s touto extrémní obezitou vážně ohrožují zdravotní stav pacienta. Indikačním kritériem jsou hodnoty BMI nad 40, nebo BMI nad 35 při současném výskytu závažných chorob souvisejících s obezitou. Bariatrické operace provedené na základě indikace týmu specialistů jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ovšem pouze ve specializovaných bariatrických pracovištích nebo centrech, která mají s pojišťovnami na bariatrické zákroky uzavřenu smlouvu.

Jak dlouho trvá bariatrická operace? Provádí se pod úplnou narkózou?

Bariatrická operace obvykle trvá 45 – 120 minut, zaleží na typu operace. Operace je prováděna laparoskopicky a v plné anestezii.

Jak vypadá stravovací a pitný režim po bariatrické operaci?

Pro dobrý efekt bariatrické operace je zcela zásadní dodržování doporučeného pooperačního režimu a doživotní obezitologické sledování. Podrobné návody najdete zde.

Nutné je také celoživotně dodržovat speciální stravovací režim. Odlišné je stravování v prvních týdnech po operaci, kdy se organismus adaptuje na prodělaný výkon.

První den po operaci se začíná tekutou dietou a postupně se podle tolerance pacienta přechází na kašovitou, mixovanou, polotuhou až tuhou stravu. Tento proces adaptace trvá obvykle čtyři až šest týdnů.

Celoživotně je pak u člověka po bariatrickém zákroku nutné, aby dotyčný jedl malé porce. Obvykle se doporučuje pět až šest jídel denně o objemu jednotlivé porce do 150 ml. Dále je nezbytné oddělovat pitný režim od jídla. V praxi to znamená, že mezi jídlem a pitím by měl být odstup alespoň 30 minut (později lze snížit na 15 minut).

U pacienta by pak měly být celoživotně sledovány jeho základní fyziologické parametry, jako je krevní obraz, hladina železa, vitaminů apod. V případě nedostatku vitaminů a minerálů je nutné, aby tyto látky pravidelně doplňoval. Rovněž je nutné sledovat případný rozvoj osteoporózy. Nedílnou součástí režimových opatření po bariatrické operaci je i pravidelná pohybová aktivita přiměřená zdravotnímu stavu pacienta. K lepší adaptaci na doporučený režim přispívá i následná psychologická péče.