Jak bariatrická / metabolická chirurgie ovlivňuje COVID-19?

15. srpen 2022

Obezita významně zhoršuje průběh onemocnění COVID-19. Již v roce 2020, v první vlně epidemie, měli obézní v USA s BMI nad 30 těžší průběh COVID-19. Onemocnění častěji vedlo k úmrtí a více než dvakrát častěji vyžadoval stav obézních hospitalizaci. Podle novějších údajů z roku 2021 z Velké Británie byla hospitalizace nutná až 5x častěji u obézních pacientů se ztučněním jater – steatózou.

Prognóza je výrazně příznivější populaci s normální váhou, která zaměstnává nemocnice podstatně méně. Je důležité si uvědomit, že vyjma očkování je ze širokého spektra rizikových faktorů pro komplikovaný průběh COVID-19 jedině obezita tím faktorem, který dokážeme spolehlivě a rychle ovlivnit, na rozdíl od věku, přidružených onemocnění srdce, plic, metabolizmu a poruch imunity. Platí to však pouze za předpokladu, že se nebude nejúčinnější léčba těžké obezity (bariatrie) odmítat, tak jak odmítají antivaxeři očkování. Čitatele těchto stránek by jistě mohla zajímat otázka, zdali a jak moc sníží bariatrická operace riziko spojené s infekcí COVID-19.

Studie expertů z renomovaného medicínského pracoviště v Cleveland Clinic v USA nám dává na tuto otázku seriózní odpověď. Cílem jejich studie bylo objasnit, do jaké míry pokles váhy u bariatrických pacientů sníží rizika v případě infekce COVID-19. Hodnotili celkem 20212 dospělých pacientů s BMI> 35. Z toho 5 053 pacientů podstoupilo bariatrickou / metabolickou operaci před vypuknutím epidemie COVID-19 a přesně třikrát větší soubor tvořili neoperovaní obézní. To, že bariatričtí pacienti zhubli o 19 % své tělesné váhy více než neoperovaní, bylo očekávaným výsledkem. Není ani překvapením, že míra nakažení virem SARS-CoV-2 byla podobná (9,1 % u operovaných a 8,7 % ve skupině neoperovaných). Důležitý je závěr, že bariatričtí pacienti zvládli COVID-19 mnohem lépe než neoperovaní obézní, protože u operovaných:

  • riziko hospitalizace bylo nižší o 49 % (p <0,001),
  • podpůrná léčba kyslíkem byla nižší o 63 % (p <0,001) a
  • riziko rozvoje těžkého onemocnění COVID-19 bylo nižší o 60 % (p =0,02).

Toto zjištění je publikováno v článku „Association of Weight Loss Achieved through Metabolic Surgery With Risk and Severity of COVID-19 Infection“, který zveřejnil odborný časopis JAMA Surgery v prosinci 2021. https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2787613

Jaké z toho pro nás plyne poučení?

Obezita je rizikový faktor pro COVID-19, který lze eliminovat bezpečným a dostupným zákrokem. Podle současných poznatků se bariatrická a metabolická chirurgie u těžce obézních stává tím nejvýznamnějším preventivním krokem chránícím před těžkým průběhem COVID-19, a to hned po očkování. Pokud je pravdou, že vir SARS-CoV-2 sám od sebe nezmizí, a že se budeme muset na Zemi naučit nějak koexistovat s původcem kovidové pandemie, pak je nutné pochopit význam operační léčby těžké obezity v tom, jak významně zlepšuje obranyschopnost rizikové skupiny. To umožňuje snížit zátěž nemocnic a zlepšit odolnost celé společnosti při kovidové epidemii. Ani operace sice neuchrání pacienta před infekcí virem SARS-CoV-2, ale sníží potřebu podpůrné léčby kyslíkem, potřebu hospitalizace a zvýší šance na lehký průběh onemocnění.

Nabízí se otázka, zda není efekt bariatrické a metabolické chirurgie podhodnocen, když operaci podstupuje pouze asi 1 % z těžce obézních pacientů v populaci.

Autor: MUDr. Michal Čierny, CSc., Bariatrická ambulance – Nemocnice Břeclav

zpět