Úvodní slovo k chirurgické léčbě obezity

10. květen 2022

Existuje mnoho důvodů, pro které by se měli obézní, diabetici a jejich lékaři více zajímat o metabolickou a bariatrickou chirurgii.

Proč by se měla obezita léčit?

Abychom vůbec chápali potřebu léčit obezitu, je nutno hned úvodem zřetelně zdůraznit, že obezita není soukromým problémem jednotlivce, ani banální odchylkou od běžné morfologie člověka v civilizovaném světě. Společenská etiketa sice nabádá k maximální toleranci a shovívavosti vůči obézním, ale z medicínského hlediska by se neměli přehlížet. Jedná se o klinicky velice závažný projev metabolické poruchy, která zasahuje do kvality i délky zdravého plnohodnotného života. Dříve nebo později se u jedinců trpících těžkou obezitou projevují zdravotní komplikace vedoucí k vážným nemocem až k invaliditě.

Dokážeme léčit obezitu ve 21. století?

Rozhodně ano! Nejúspěšnější léčbou nejenom těžké obezity, ale i cukrovky 2. typu a jiných onemocnění s obezitou spojených, jsou podle doporučení odborných obezitologických i diabetologických společností operace. Jedná se o tzv. bariatrickou a metabolickou chirurgii, která je u nás zdravotními pojišťovnami plně hrazená. Včasně indikovaný problém, správně provedená a načasovaná operace vede velmi často k remisi (vymizení) cukrovky na řadu let. Paradoxem je, že nejen u nás, ale i v řadě vyspělejších zemích podstupuje tuto nejefektivnější léčbu pouze zlomek pacientů, kterým by pomohla výrazně zlepšit zdravotní stav i kvalitu života.

Nestačí konzervativní léčba?

Ne vždy jsou tradiční řešení ta nejefektivnější a nejúspěšnější. Právě populární zjednodušená definice obezity jako „příjem energie je vyšší než výdej“ vybízí ke hledání jednoduchého řešení v redukční dietě a zvýšené pohybové aktivitě. I když základní fyzikální zákony o zachování hmoty a energie jsou běžné populaci dobře známé, jejich prostá aplikace na lidský organismus neobstála. Hrají v tom roli genetické předpoklady, tzv. úsporný metabolismus nebo někdy jsou dokonce popisovány i mírně větší žaludky u pacientů s vyšším stupněm obezity. Zjednodušování složitého problému do „dietologického a pohybového“ poradenství v duchu známého rčení „sytý hladovému nevěří“, bývá ošidné. Jedinci trpící obezitou jsou zpravidla obviňováni ze slabé vůle, přejídání a z lenosti, jako by si za svoji tloušťku nesli plnou odpovědnost sami. Ve společnosti, která glorifikuje štíhlou linii a laicky bagatelizuje problematiku obezity, se automaticky předjímá selhávání obézního v banálních principech sebeovládání a v dodržování požadovaného režimu Dochází tím ke stigmatizaci, frustraci a rezignaci postiženého.

Mnoho z vás se přesvědčilo, že po náročném procesu hubnutí, kdy se vám podařilo snížit váhu o několik kilogramů, se dostavil jo-jo efekt a zanedlouho byla váha opět na původních hodnotách. Sami jste si tak ověřili, že zhubnout o desítky kilogramů konzervativními metodami je skutečně nadlidský úkol. Operační řešení tak může být elegantní cestou za „lehčím životem“.

Proč by se měla využívat bariatrická a metabolická chirurgie častěji?

Pokud jsou pacienti dlouhodobě sledováni, nemá konzervativní léčba (snížení hmotnosti o několik desítek kilogramů) ve srovnání s operační léčbou dobré dlouhodobé výsledky. Je to logické, protože hmotnost je z jedné poloviny ovlivněna geneticky a z druhé poloviny životním stylem (dieta + pohyb), který není vždy v silách jednotlivce dostatečně změnit. Operace pomohou lépe dodržovat dietu a nemít hlad.

Bariatrická a metabolická chirurgie zahájila svou úspěšnou éru ve světě již v minulém století a v současnosti se provádí laparoskopicky, miniinvazivně. Je tedy stejně bezpečná, ne-li bezpečnější, než běžné odstranění žlučníku či slepého střeva. Bariatrické operace na trávicím traktu příznivě ovlivňují kromě hmotnosti i tzv. neurohumorální signalizaci do centrálního nervového systému, přesněji do center hladu, resp. sytosti. Ovlivňují stravovací preference pacientů, a nejenže vedou k redukci váhy, ale upravují porušený metabolický stav na mnoha úrovních.

Pro dlouhodobý úspěch je však třeba mít co nejvíce informací, a i k tomu vám slouží následující stránky.

Zdroj:

1. Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG, Long SB, Morris PG, Brown BM, Barakat HA, deRamon RA, Israel G, Dolezal JM, et al. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg. 1995 Sep;222(3):339-50

2. Buchwald. H.: The evolution of metabolic/bariatric surgery. Obe.Surg. 2014, Aug. 24(8):1126-35

3. Rubino, F., Puhl, R.M., Cummings, D.E. et al.Joint international consensus statement for ending stigma of obesity. Nat Med 26, 485–497 (2020)

4. Gupta, A., Osadchiy, V. & Mayer, E.A. Brain–gut–microbiome interactions in obesity and food addiction. Nat Rev Gastroenterol Hepatol17, 655–672 (2020)

5. Vlková B, Čierny M, Konečná B, Celec P: Bariatrická chirurgia znižuje extracelulárnu DNA v plazme. Prednáška, Kongres Obezitologie a bariatrie 2016, Tábor

Autor: MUDr. Michal Čierny, CSc., Bariatrická ambulance – Nemocnice Břeclav

zpět