co je to bariatrie

Co je to bariatrie?

1. červen 2022

Název vychází z řečtiny (baros – těžký, iatros – léčitel). Jedná se o nitrobřišní operace na trávicím traktu, které jsou u závažně obézních indikované ze zdravotních důvodů, na rozdíl od liposukce, tj. kosmetického odsátí podkožního tuku.

Co je to metabolická chirurgie? 

Označení pochází ze sedmdesátých let 20. století, kdy Buchwald a Varco ve své monografii definovali metabolickou chirurgii jako „zákroky na úplně zdravých orgánech a orgánových systémech s cílem navodit biologickou reakci, která zlepší celkový zdravotní stav“. Na rozdíl od operačních zákroků, jakými jsou jednoduché punkce a incize (například za účelem vypuštění hnisu), amputace či resekce (za cílem odstranění odumřelé či nefunkční tkáně) a na rozdíl od rekonstrukční operace či transplantace (zaměřené na úpravu funkce či náhradu orgánu), v metabolické chirurgii není operační zákrok zacílen lokálně. Předmětem metabolických intervencí jsou zdravé orgány trávicího traktu a důvodem zákroku je celkové metabolické onemocnění, které bez operace není vyléčitelné a vede k mnoha komplikacím. 

Bariatrie se vyvíjí, zdokonaluje a rozšiřuje již od poloviny minulého století, zejména díky svému metabolickému účinku. Každý rok se ve světě zavedly v průměru 3 nové zákroky, většina z nich se ale neosvědčila, byla pak opuštěna a zapomenuta. „Nové“ neznamená v bariatrii „lepší“, protože nejsou dlouhodobé zkušenosti. V současnosti se provádí nejčastěji zmenšení kapacity žaludku (tubulizace = sleeve resekce žaludku a méně často sešití – plikace žaludku) anebo změna napojení tenkého střeva na zmenšený žaludek pomocí anastomózy (gastrický bypass), který má nejvýraznější metabolický účinek a se kterým jsou ve světě nejpočetnější dlouhodobé zkušenosti. V neposlední řadě se používá i biliopankretická diverze, která je na principu zmenšení žaludku, podobně jako u sleeve resekce, a napojení zbylého žaludku na kličku tenkého střeva. Druhá část tenkého střeva se pak napojí na tenkou kličku blízko přechodu tenkého střeva do tlustého. 

Autor: MUDr. Michal Čierny, CSc., Bariatrická ambulance – Nemocnice Břeclav 

zpět