pan Suchomel

Srdeční selháni a 200 kg

Zalehcizivot

Muž o hmotnosti 216 kg trpěl při srdečním selhání dušností a byl schopen jen omezené chůze. Po zaléčení srdečního selhání se zadržováním tekutin se hmotnost ustálila na 190 kg. Po dvoutýdenním redukčním pobytu v obezitologickém centru 1. LF UK a VFN Praha se podařilo snížit hmotnost na 178 kg.

Pacient absolvoval VLCD dietu (1200 kcal / den), ale tento režim může být aplikován pouze krátkodobě a výhradně pod dohledem nutričního terapeuta nebo lékaře, zvláště u pacientů s diabetem, srdečním selháním apod. Během dvou měsíců se hmotnost mírně zvýšila na 178 kg, nicméně intenzivní léčbou (redukční dieta, pohybová aktivita stále v poměrně omezeném rozsahu) a dalším VLCD režimem na lůžku se dostal až na 146 kg. Poté došlo ke stagnaci. V této době byl pacientovi nabídnut bariatrický výkon. Z hlediska srdečního selhání byl pacient výkonu schopen, ale zatím ho odmítl s přesvědčením, “že to zase půjde”. V následujících čtyřech měsících došlo jen k mírnému vzestupu i při zachování téměř stejné diety adaptované na nízký příjem – organismus se přizpůsobil. I proto bylo přistoupeno, k již třetímu redukčnímu pobytu na VLCD dietě (tentokrát dokonce 800 kcal / den). Došlo k dalšímu poklesu až na 139 kg. Dalším plánem bylo hmotnost udržet a pokud by pacient stále odmítal bariatrický výkon, za půl roku opět nasadit redukční pobyt nebo i léky na snižování hmotnosti. Přes léto však došlo k typické situaci. Mírné uvolnění režimu a přerušení monitoringu vedlo k opětovnému vzestupu hmotnosti až na 160 kg, částečně způsobeného zadržením tekutin. Je to častý příklad, kdy po velkém redukčním úspěchu pomocí redukční diety a adaptaci na nízký kalorický příjem dojde k rychlému vzestupu. Pacient následně souhlasil s přípravou na bariatrii – tentokrát k plikaci žaludku a s dalším redukčním pobytem v nemocnici těsně před operací. Byl operován s hmotností 144 kg. Od té doby hmotnost úspěšně redukuje až na současných 110,4 kg a připravuje se na plastiku břišní stěny.

zpět